Informacja na temat podatku VAT

Informacja dla użytkowników sieci AlexNet.

Począwszy od 1 marca 2005 firmy będą wystawiać faktury VAT za dostęp do Internetu. W związku z powyższym zmieniają się poszczególne wartości w naszym cenniku. Zmiany polegają na doliczeniu VAT 22% oraz zwiększeniu odpowiednio pasma zależnie od wykupionego abonamentu.

Prosimy więc o zapoznanie się z najnowszą ofertą umieszczoną na naszej stronie >>

Informacje dotyczące ulgi na Internet

Od początku 2005 można korzystać z ulgi na Internet i odliczyć nawet 760 zł od podstawy opodatkowania. Już teraz należy pamiętać, aby zachować faktury za Internet.

Kto może skorzystać?

Z ulgi na Internet może skorzystać każdy, kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ponosi wydatki związane z użytkowaniem Sieci w miejscu swojego zamieszkania, tj. korzysta z Internetu w celach osobistych.

W jaki sposób to zrobić?

Odliczenie dokonywane jest w rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu, składanym do urzędu skarbowego. Obejmuje ono wydatki poniesione na Internet w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie. Wymaganym w tym przypadku dokumentem i podstawą do odliczenia wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet jest faktura VAT. Wydatki związane z użytkowaniem Internetu to koszty zakupu usługi dostępowej. Maksymalnie można odliczyć od podstawy opodatkowania w danym roku 760 zł.

O czym warto pamiętać?

Aby internauta mógł skorzystać z ulgi, na fakturach muszą znaleźć się osobne pozycje dotyczące usług dostępu do Internetu.

scroll to top